Freed 24 novimber 2017

VVV Museum Nooitgedagt Friesland vakanties Houtzaagmolen de Rat
Rondvaarten per bok, praam of melkschouw
Vanaf het water kunt u gedurende 2 uur genieten van de prachtige omgeving van IJlst. U vaart met een houten bok, praam of melkschouw (open boten) over de binnenwateren rond IJlst.

Vaste wekelijkse afvaarten
Wekelijkse afvaarten: van half juni tot half september op DONDERDAG.

Vertrektijd: 14:00 uur.
Opstapplaats: Voor het VVV-kantoor aan de Geeuwkade 4, 8651 AA in IJlst.
Afvaarten op andere dagen en tijden op aanvraag.

Kosten:
Volwassenen € 10,00 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar: € 6,00 p.p. (t/m 3 jaar gratis).
Honden mogen mee.
De schipper bepaalt de route.

Groepsvaarten op andere dagen
Groepsvaarten op andere dagen en tijden (vanaf 1 april tot 1 oktober): prijzen: houten bok, melkschouw of molenpraam (max. 12 personen per boot): per uur varen € 50,00 per boot.

De VVV en de schipper kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, letsel en/of geleden schade. U vaart mee op eigen risico. Vooraf opgave voor donderdagvaarten en groepsvaarten verplicht.

Aanvragen voor donderdagvaarten en groepsvaarten bij: VVV IJlst.
Tel: 0515-531818 of
info@vvvzuidwestfriesland.nl.

info@zuidwestfriesland.nl